Jog

Harapós Kutya!

Kutya fotózás alkalmával az alábbi szabályokra kell oda figyelni, ha esetlegesen az állat neki támad valakinek,illetve megharap valakit.
Alapvető szabály, hogy aki állatot tart, felelősséggel tartozik az állat által okozott kárért. Háziállat esetében az általános szabályokat kell alkalmazni, vagyis az állattartó csak vétkessége esetén felel. Kimentheti magát, ha bizonyítja, hogy az állat tartása körében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Ez a szabály vonatkozik minden olyan állat tartására, amely nem minősül vadállatnak.
Az állat tartója legtöbbször a tulajdonos, de lehet az állat gondozója, bérlője, haszonbérlője is, sőt adott esetben az is, akire a tulajdonos azt huzamosabb távolléte miatt rábízta, sőt az is, aki az elkóborolt állatot befogadta és ha ideiglenesen is, de gondozza.

Dr. Bódi Viktória